KSAB Swedish Airfields Trip Kit Subscription    

English

The KSAB Swedish Airfields Trip Kit is a collection of most of the civil and some military aerodromes existing in Sweden. Approach procedures, runways, VFR reporting points and radio frequencies are shown. It also includes aerodrome charts and necessary information for VFR with telephone numbers, URL for webpages, Availability of fuel etc. Also telephone accessibility for hotels, lodging and taxi etc. You have all information needed for your VFR flight in Sweden within a touch of a button.

    

Swedish

KSAB Svenska Flygfalt Trip Kit innehåller flygfältsblad för de flesta civila och en del militära flygfält i Sverige. Flygfältsbladen innehåller kartor med inflygningsvägar, TMA områden, VFR rapportpunkter , hinder mm. samt radiofrekvenser och anrop som skall användas. Viktig information rörande flygplatsen för VFR flygare finns presenterad. Flygplatskarta innehållande banor, taxibanor, samt stråk. Uppgifter om tillgång till bränsle, telefonnummer till flygklubb eller TWR, webbsidor, taxi och hotell. Du har all viktig information för VFR flygning i Sverige samlad på ett ställe lätt åtkomlig.

ProductKSAB Swedish Airfields Trip Kit (one year subscription)
Number of Documents360 (currently)
Last Updated13 June 2024
PriceUSD $78

Note: This product is sold as a year-long subscription which is separate to your SkyDemon subscription. If you purchase today, documents from this product will be available to you until 22 June 2025 assuming you have a valid SkyDemon subscription for the duration of that time.